Heslá 1989

Podujatie

1989 Sametová nežná

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Trnava
Galéria J. Koniarka v Trnave
Termín: november - december 2019, Kopplova vila

Tridsať rokov po Nežnej alebo Sametovej revolúcii a tridsať rokov života v slobodnej spoločnosti, to je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie sa, tento dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie výstava fotografií zostavená fotografom Tomášom Pospěchom, výročie priblíži séria článkov, rozhovorov, komentárov a televíznych programov, niektoré snímky sa našli v archívoch autorov a vystavujú sa po prvý raz, fotografie sú od piatich slovenských a českých fotografov, výstava je pripravovaná v spolupráci s Českým centrom v Bratislave.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.