Heslá 1989

Podujatie

30. výročie Nežnej revolúcie

od: 01.11.2019
do: 30.11.2019
Dunajská Streda
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Termín: november 2019 

Výstava bude prierezom obdobia novembra 1989, ukážok z tlačených materiálov, výstrižkov a fotografií dokumentujúcich udalostí novembrových dní, výstava je pripomienkou komunistického režimu v Československu, rezignácie komunistickej vlády a obdobia prvých slobodných volieb, výstava je pripomienkou udalostí a apelom na udržanie demokracie.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.