Heslá 1989
Aktualizované: 20.11.2019

Čo hovoria trnavskí novinári na November ´89?

Rozprávanie novinárov Novembra ´89 o tom, ako sa v čase, keď sa štrngalo kľúčmi na námestí spojili a rozhodli o vydávaní revolučných novín Trnavská verejnosť. O tom, ako sa snažili od začiatku o investigatívnu žurnalistiku a ako vo svojom úsilí nakoniec narazili na nevôľu nastupujúcej politickej garnitúry. O tom, ako im zastavili noviny priamo na tlačiarenskom stroji a o tom, ako po 100 dňoch mlčania prišli so svojimi vlastnými, nezávislými novinami Trnavské listy. O tom, ako sa za ich snahu postavili Trnavčania. Toto je rozprávanie o svedomí a vôli po slobode... Redakcia pracovala v zložení Daniel Ryba, Mária Ševčenková, Dáša Ondrušková, Ján Karásek a Oľga Dubovská. Za svoje revolučné aktivity získali v roku 2019 Cenu Trnavského samosprávneho kraja v kategórii občianska spoločnosť.

 

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.