Heslá 1989

Podujatie

Marchfeld - tu i tam, región na oboch brehoch rieky Moravy

od: 18.05.2019
do: 01.11.2019
Skalica
Záhorské múzeum v Skalici
Termín: 18. 5. - 1. 11. 2019, Múzeum Orth and der Donau, Dolné Rakúsko

Výstava bola inštalovaná pri príležitosti 30. výročia od pádu železnej opony v múzeu Orth and der Donau, Dolné Rakúsko, v regióne Marchfeld/Moravské pole je tejto historickej udalosti venovaná príležitostná výstava v múzeu museum ORTH na zámku Orth an der Donau, do popredia sú v rámci výstavy postavené dva regióny aj s ich obcami po oboch brehoch rieky Moravy, výstava sleduje spoločné stopy ""tu i tam"", keďže počas habsburskej monarchie v rokoch 1526 až 1918 tvoril región Marchfeld/Moravské pole na východnom brehu rieky Moravy súčasť spoločného kultúrneho priestoru, ktorý bol následne predelený železnou oponou, prostredníctvom výstavy sa vydávame po stopách toho, čo oba regióny spája a jej cieľom je vzbudiť záujem o spoločný kultúrny priestor a zbierať nápady pre ďalšiu bilaterálnu výmenu medzi regiónmi.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.