Heslá 1989

Podujatie

Memory 1968/1989

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Trnava
Divadlo J. Palárika v Trnave
Termín: november - december  2019

Výstavný projekt umelcov združenia BonArt, súčasťou ktorej je aj časť s názvom Rok prelomu obsahujúca 12 obrazov znázorňujúcich rok 1989, ktorý bol rokom revolúcii, prevratov v post sovietskych štátoch východnej Európe, v Číne, Paname a historických zlomov v celom svete, druhá časť výstavy sa venuje roku 1968.                                                                                                                         

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.