Heslá 1989

Podujatie

Nežná revolúcia 1989

od: 01.11.2019
do: 30.11.2019
Dunajská Streda
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
Termín: 1 - 30. 11. 2019

Knižnica poskytne zo svojho knižničného fondu periodiká, ktoré dokumentujú rok 1989 a Nežnú revolúcia, obdobia, ktoré mali výnimočný historický význam, k nahliadnutiu budú dokumenty a uverejnené články v novinách a časopisoch zaujímavé nielen pre tých, ktorí toto obdobie prežili, ale aj pre mládež, ktorá bola v tom čase ešte v detských rokoch, výstava dobových novín a časopisov bude inštalovaná v čitárni knižnice.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.