Heslá 1989

Podujatie

Nežná revolúcia v okrese Galanta

18.11.2019
Galanta
Galantské osvetové stredisko
Termín:  18. 11. 2019 (pre študentov v doobednajších hodinách)

Súčasťou podujatia bude:

1/ výstava fotografií

2/ semináre výstava bude umiestnená v spoločných priestoroch gymnázií J. Matúšku a Z. Kodálya v Galante, autorom  výstavnej kolekcie, ktorá pozostáva z 50 autentických fotografií mapujúcich priebeh Nežnej revolúcie v meste Galanta je významný fotograf  Jozef Keppert, člen Fotoklubu v Galante,            

Semináre budú prebiehať v priestoroch  Gymnázia Janka Matúšku v Galante, kde sa v rámci Dňa študentstva uskutoční stretnutie mladých nadšencov, úspešných účastníkov medzinárodnej dejepisnej súťaže  so svojimi rovesníkmi, témou budú udalosti z novembra 1989,  v priestoroch Galantského osvetového strediska sa v mesiaci november 2019 uskutoční stretnutie študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante s aktívnymi účastníkmi  novembrových udalostí v meste Galanta, na ktorom si pripomenú priebeh Nežnej revolúcie v našom regióne.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.