Heslá 1989

Podujatie

November 1989

18.11.2019
Senica
Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici
Termín: 18. 11. 2019 (pre študentov v doobednajších hodinách) 

Diskusia s Rudom Sikorom (vizuálny umelec) a s Tomášom Zálešákom (politológ) je určená primárne pre študentov stredných a vysokých škôl a ich pedagógov, vítaná je však aj laická verejnosť,  R. Sikora (*1946) je vysokoškolským profesorom (VŠVU v BA a TU v Košiciach), spoluzakladateľ VPN a iniciátor prvého stretnutia aktivistov hnutia (Budaj, Kňažko, Gál...) s výtvarnými umelcami (Jankovič, Stacho, Cipár...) na jeho výstave v galérii UMELKA dňa 18.11.1989, je spolutvorcom dnes už historických udalostí,  T. Zálešák (*1967) je politológ a pedagóg (Trnavská univerzita), v roku 1989 patril medzi aktívnych vysokoškolákov (FF UK), ktorí sa zapojili do diania v Bratislave, je autorom kníh Diablova práca (2005, Kalligram), ktorá pojednáva o pôvode ideí zmien sveta a človeka - ako sa "náhradné náboženské" fantázie stali súčasťou psychológie moderných más a ich vodcov, čo malo za následok pustošenie, utrpenie a zabíjanie v reálnom svete, v roku 2015 mu vyšla kniha Obec v kríze, ktorá sa pokúša odkryť podstatu politiky a politického myslenia v širšom kontexte, než je v moderných koncepciách obvyklé.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.