Heslá 1989

Podujatie

November 1989 očami historika

od: 19.11.2019
do: 20.11.2019
Dunajská Streda
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Termín: 19. - 20. 11. 2019 (pre študentov stredných škôl v doobednajších hodinách)

Prednáška prof. Ladislava Kovácsa, bývalého riaditeľa Gymnázia v Šamoríne, ktorý bol priamym účastníkom novembrových protestných pochodov v Bratislave, prednáška bude prierezom udalostí, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu, priblíži udalosti v uliciach hlavného  mesta, prejavy študentov a známych osobností a disidentov na tribúnach, zároveň bude objasňované politické dianie, rezignácia komunistickej vlády, demisia prezidenta Gustáva Husáka a voľba nového predsedu Federálneho zhromaždenia .........

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.