Heslá 1989

Podujatie

Odkrývanie zakázanej literatúry

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Senica
Záhorská knižnica v Senici
Termín: november - december 2019

Výstava zameraná na obdobie socializmu, pre ktoré bola charakteristická cenzúra myšlienok, ktoré režimu nevyhovovali, táto cenzúra sa prejavila aj v literatúre, kde bolo mnohým autorom odopreté publikovať, knihy boli skartované, výstava bude priblížením literatúry, ktorá bola v totalitnom režime zakázaná.                                                                                                                                                                  

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.