Heslá 1989

Podujatie

Piešťany +30, Tridsať (ne)nežných rokov

15.11.2019
Piešťany
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Termín: 15. 11. 2019, Foyer Kúpeľnej dvorany v Piešťanoch

Výstava zameraná na udalosti novembra 1989 a na zmeny, ktoré sa v Piešťanoch udiali a ktorými Piešťany prešli za uplynulých tridsať rokov, dokumentácia zmien jednak spoločenských a politických, ale aj zmeny v meste – privatizácia a vývoj dôležitých podnikov, výstavba a asanácie, kultúrny život, slobodná vydavateľská činnosť – periodiká a publikácie, podujatia, zmeny v štruktúre a skladbe obyvateľstva a tiež dokumentácia skutočností, ako sa Piešťan dotkli štátoprávne a územnosprávne zmeny v rámci vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.