Heslá 1989

Archív podujatí

Marchfeld - tu i tam, región na oboch brehoch rieky Moravy

Výstava bola inštalovaná pri príležitosti 30. výročia od pádu železnej opony v múzeu Orth and der Donau, Dolné Rakúsko, v regióne Marchfeld/Moravské pole je tejto historickej udalosti venovaná príležitostná výstava v múzeu museum ORTH na zámku Orth an der Donau, do popredia sú v rámci výstavy...


Termín: 18. 5. - 1. 11. 2019, Múzeum Orth and der Donau, Dolné Rakúsko

od: 18.05.2019
do: 01.11.2019
Skalica
Záhorské múzeum v Skalici

Nežná revolúcia

Bibliografický leták, ktorý bude súčasťou prednášky a zároveň bude zverejnený na web stránke www.galantskakniznica.sk; v čitárni knižnice bude inštalovaná výstava dobových kníh a publikácií z novembra 1989.


Termín: november 2019

od: 01.11.2019
do: 30.11.2019
Galanta
Galantská knižnica

Nežná revolúcia 1989

Knižnica poskytne zo svojho knižničného fondu periodiká, ktoré dokumentujú rok 1989 a Nežnú revolúcia, obdobia, ktoré mali výnimočný historický význam, k nahliadnutiu budú dokumenty a uverejnené články v novinách a časopisoch zaujímavé nielen pre tých, ktorí toto obdobie prežili, ale aj pre mládež...


Termín: 1 - 30. 11. 2019

od: 01.11.2019
do: 30.11.2019
Dunajská Streda
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

30. výročie Nežnej revolúcie

Výstava bude prierezom obdobia novembra 1989, ukážok z tlačených materiálov, výstrižkov a fotografií dokumentujúcich udalostí novembrových dní, výstava je pripomienkou komunistického režimu v Československu, rezignácie komunistickej vlády a obdobia prvých slobodných volieb, výstava je pripomienkou...


Termín: november 2019 

od: 01.11.2019
do: 30.11.2019
Dunajská Streda
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

1989 Sametová nežná

Tridsať rokov po Nežnej alebo Sametovej revolúcii a tridsať rokov života v slobodnej spoločnosti, to je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie sa, tento dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie výstava fotografií zostavená fotografom Tomášom Pospěchom, výročie priblíži...


Termín: november - december 2019, Kopplova vila

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Trnava
Galéria J. Koniarka v Trnave

Nežná revolúcia objektívom Milana Krupčíka

Výstavu fotografií tvoria autentické zábery z novembrových udalostí z roku 1989, fotografie z novembrovej revolúcie vznikli spontánne, úvodné zábery vtedy 24-ročného študenta Chemicko-technologickej fakulty STU v Bratislave a vedúceho fotokrúžku pri vysokoškolskom klube zachytávajú prvú...


Termín: november - december 2019

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Trnava
Trnavské osvetové stredisko

Memory 1968/1989

Výstavný projekt umelcov združenia BonArt, súčasťou ktorej je aj časť s názvom Rok prelomu obsahujúca 12 obrazov znázorňujúcich rok 1989, ktorý bol rokom revolúcii, prevratov v post sovietskych štátoch východnej Európe, v Číne, Paname a historických zlomov v celom svete, druhá časť výstavy sa...


Termín: november - december  2019

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Trnava
Divadlo J. Palárika v Trnave

Odkrývanie zakázanej literatúry

Výstava zameraná na obdobie socializmu, pre ktoré bola charakteristická cenzúra myšlienok, ktoré režimu nevyhovovali, táto cenzúra sa prejavila aj v literatúre, kde bolo mnohým autorom odopreté publikovať, knihy boli skartované, výstava bude priblížením literatúry, ktorá bola v totalitnom režime...


Termín: november - december 2019

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Senica
Záhorská knižnica v Senici

Slovenská literatúra v totalitnom režime

V priestoroch knižnice bude k dispozícii bibliografický leták, ktorý bude mapovať literatúru vychádzajúcu na Slovensku počas obdobia socializmu.


Termín: november - december 2019

od: 01.11.2019
do: 31.12.2019
Senica
Záhorská knižnica v Senici

Nežná čierna

Spomienkové rozprávanie v priestoroch knižnice so žiakmi základných škôl, hlavnou témou bude nežná revolúcia a jej odkaz pre nás, prostredníctvom komixu Michala Hvoreckého a Kláry Štefanovičovej Čierna oslava si priblížime udalosti spred 30 rokov a zamyslíme sa, ako veľmi totalitný režim...


Termín: november 2019

od: 01.11.2019
do: 30.11.2019
Senica
Záhorská knižnica v Senici

Spomienka na 17. november 1989

Výstava dokumentujúca udalosti 17. novembra 1989 v Československu ako aj udalosti, ktoré viedli k politickým a spoločenským zmenám a k demokratizácii pomerov v spoločnosti, atmosféra revolučných dní bude priblížená prostredníctvom dobových dokumentov a fotografií občianskych demonštrácií...


Termín: 5.11  - 8.12. 2019

od: 05.11.2019
do: 08.11.2019
Hlohovec
Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Nežná revolúcia v regionálnej tlači

Výstava dokumentárnych materiálov z regionálneho fondu Knižnice J. Fándlyho.


Termín: 10. - 30. 11. 2019

od: 10.11.2019
do: 30.11.2019
Trnava
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Proti noci

Medzinárodný festival Jána Smreka bude stretnutím so študentami stredných škôl a verejnou prezentáciou tvorby slovenských a zahraničných autorov, tento ročník festivalu si pripomenie výročie novembrovej revolúcie básňami vnútorného exilu, ktoré vyšli v básnickej zbierke Proti noci, hosťami budú...


Termín: 12. 11 2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom centre Malý Berlín, 13. 11. 2019 o 10.00 hod. v čitárni Knižnice J. Fándlyho v Trnave

od: 12.11.2019
do: 13.11.2019
Trnava
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Nežná ´89 .... revolúcia, ktorá začala v divadle

Putovná výstava Divadelného ústavu v Bratislave reflektuje prelomové dni a týždne, ktoré priniesli jeden z kľúčových medzníkov slovenských dejín, zahŕňa dobové materiály, fotografie z archívov, z divadiel a mapuje nielen atmosféru na námestiach, ale aj najvýznamnejšie inscenácie tej doby, ktoré už...


Termín: 16.11. - 31.12. 2019  

od: 16.11.2019
do: 31.12.2019
Trnava
Divadlo J. Palárika v Trnave

November 1989 očami historika

Prednáška prof. Ladislava Kovácsa, bývalého riaditeľa Gymnázia v Šamoríne, ktorý bol priamym účastníkom novembrových protestných pochodov v Bratislave, prednáška bude prierezom udalostí, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu, priblíži udalosti v uliciach hlavného...


Termín: 19. - 20. 11. 2019 (pre študentov stredných škôl v doobednajších hodinách)

od: 19.11.2019
do: 20.11.2019
Dunajská Streda
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.