Heslá 1989

Podujatie

Proti noci

od: 12.11.2019
do: 13.11.2019
Trnava
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
Termín: 12. 11 2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom centre Malý Berlín, 13. 11. 2019 o 10.00 hod. v čitárni Knižnice J. Fándlyho v Trnave

Medzinárodný festival Jána Smreka bude stretnutím so študentami stredných škôl a verejnou prezentáciou tvorby slovenských a zahraničných autorov, tento ročník festivalu si pripomenie výročie novembrovej revolúcie básňami vnútorného exilu, ktoré vyšli v básnickej zbierke Proti noci, hosťami budú Milan Richter, Ľubomír Feldek, Etela Farkašová, Gojko Božovič, Julio Pavenetti, Annabel Vilarová a ďalší.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.