Heslá 1989

Podujatie

Rok 1989 - Nežná revolúcia

20.11.2019
Galanta
Vlastivedné múzeum v Galante
Termín: 20. 11. 2019

Komorná výstava spojená prednáškou pre verejnosť, výstava bude sprístupnená počas celého novembra a v krátkosti priblíži udalosti, ktoré predchádzali novembrovým udalostiam a priblíži aj osobnosti, ktoré sa o ňu pričinili, prostredníctvom textových panelov a archívnych fotografií budú mať návštevníci možnosť oboznámiť sa so základnými faktami historických dní, zo zbierkového fondu múzea budú použité dobové dokumenty, plagáty a prospekty politických hnutí z 90. rokov, prednáška, ktorá je pripravovaná v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom bude v podaní odborníka z odboru histórie.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.