Heslá 1989
Aktualizované: 03.12.2019

Spolupráca s knižnicou Václava Havla

Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti 30. výročia vyšiel za hranice Slovenska a nadviazal spoluprácu s Knihovnou Václava Havla v Prahe pri vzdelávacom projekte knižnice "Rok Revoluce, aneb Sametový rok očima youtuberky”. Projekt je prioritne určený základným a stredným školám a ide v ňom vlastne o osem krátkych lekcií mapujúcich revolučný rok 1989 a kľúčové momenty prerodu totalitného Československa v demokratickú krajinu. Jeden diel je aj vďaka spolupráci a finančnej podpore TTSK venovaný špeciálne dianiu na Slovensku.

Audiovizuálne materiály a metodické materiály (manuál pre učiteľov a pracovné listy) Knihovny Václava Havla sú pre žiakov, študentov, pedagógov a verejnosť Trnavského kraja k dispozícii na adrese www.rokrevoluce.cz 

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.