Heslá 1989

Podujatie

Spomienka na 17. november 1989

od: 05.11.2019
do: 08.11.2019
Hlohovec
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Termín: 5.11  - 8.12. 2019

Výstava dokumentujúca udalosti 17. novembra 1989 v Československu ako aj udalosti, ktoré viedli k politickým a spoločenským zmenám a k demokratizácii pomerov v spoločnosti, atmosféra revolučných dní bude priblížená prostredníctvom dobových dokumentov a fotografií  občianskych demonštrácií prebiehajúcich na na našom území, dokumentované budú aj požiadavky verejnosti voči vládnucej komunistickej strane, výstava bude v chronologickom slede dokumentovať udalosti od 17. novembra 1989 až do konania prvých demokratických volieb v Československu.

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.