Heslá 1989
Aktualizované: 04.12.2019

Víťazi audiovizuálnej súťaže na tému Teraz je to na nás...

Dňa 24.5.2019 bola v Trnavskom kraji vyhlásená súťaž pre žiakov zo základných a stredných škôl na tému Sloboda a demokracia.

Žiaci mali možnosť vytvoriť rôzne literárne či audiovizuálne dielo na tému Teraz je to na nás... Termín odovzdania prác bolo 15. októbra 2019 a vyhlásenie súťaže sa konalo v polovici novembra 2019.

Súťažné práce všetkých zúčastnených žiakov posúdila odborná komisia, ktorá hodnotila najmä originalitu diela a prepojenie na tému súťaže, odkaz Novembra ’89. Od súťažných prác a projektov sa očakávala reflexia, ako Nežná revolúcia ovplyvnila a neustále ovplyvňuje súčasnosť. Aký prínos priniesla sloboda a demokracia do životov jednotlivca, komunít či spoločnosti.

Na prvom mieste v kategórií audiovizuálnej tvorby sa umiestnila Beáta Macejkova z Gymnázia J. B. Magina, Vrbové. Študentka vytvorila krátke, skoro trojminútové video, v ktorom pomocou rôznych skicí a komentáru vysvetlila, aké to bolo pred novembrom ’89 a čo možno chýba ľuďom teraz, v slobodnej krajine.

Druhé miesto získala Lucia Poláková, gymnazistka L. Novomeského zo Senca. Vo svojom videu sa zamýšľala nad tým, aké to asi bolo kedysi, keď ľudia nemohli robiť to čo chceli, to čo môžu robiť teraz. Zároveň tiež ďakovala všetkým, ktorí za túto zmenu bojovali.

Posledné, a teda tretie miesto obsadil študent Gymnázia L. Novomeského, Jakub  Zibura. Pomocou respondentov vytvoril krátku reportáž o tom, ako vnímali túto zmenu práve oni, ľudia, ktorí za túto zmenu priamo bojovali a boli v centre diania.

Všetkým zúčastnením ďakujeme za zaslané práce a víťazom súťaže gratulujeme.

 

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.