Heslá 1989
Aktualizované: 27.11.2019

Víťazné eseje súťaže ,,Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás...‘‘

Študenti stredných škôl v Trnavskom kraji sa v priebehu tohto roka mohli zapojiť do prezentácie svojho pohľadu na slobodu a demokraciu na Slovnensku. Do aktivity s názvom ,,Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás...‘‘ sa zapojilo viac ako 50 študentov. Oceňovanie prebehlo v Divadle J. Palárika, na ktorom autorky a autori najlepších esejí získali vecné ocenenia.

 
1. miesto Miroslava Grajciarová


2. miesto Radoslava Juračková 


3. miesto Michaela Zabadalová

Text najlepšej  eseje od autorky Miroslavy Grajciarovej z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

Na tomto odkaze sa nachádza esej Radoslavi Juračkovej z Obchodnej akadémie v Senici. 

Tento odkaz obsahuje esej Michaeli Zabadalovej z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

 

O projekte

Nežná revolúcia v Trnave

Nemôžeme hovoriť o slobode chrbtom k obetiam neslobody. Vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť.

Pripomeňme si dnes však aj druhý aspekt udalostí novembra 1989, ktorý disident a neskorší prvý ponovembrový prezident Václav Havel nazval „Mocou bezmocných“. Nežná revolúcia by nebola možná bez masovej podpory ľudí, občanov zo všetkých spoločenských vrstiev. Študentov, umelcov, robotníkov, inteligencie a ďalších, ktorí spontánne vyšli na námestia a do ulíc. Všetkých spájala túžba po slobodnej, spravodlivejšej, slušnejšej a zodpovednejšej spoločnosti. V Trnavskej župe si novembrové udalosti pripomíname množstvom podujatí, novinami ale aj touto stránkou, ktoré vtedajšie dianie približujú všetkým generáciám.

 

Nežná revolúcia sa viaže aj k spomienkam na spoločný Československý štát.

Knižnica Václava Havla v spolupráci s TTSK pripravila vzdelávacie videá, ktoré majú mladej generácii priblížiť udalosti Novembra 89.